Bekijk
het centrumgebied als warenhuis

Van een coalition of the willing naar dé coalition of the winning

het centrumgebied als warenhuis
Ieder centrumgebied kan beschouwd worden als warenhuis, ofwel als een bedrijf. Vanuit dit oogpunt is het centrumgebied één van de grootste werkgevers van de gemeente. Om een dergelijk bedrijf continu te laten presteren is een gedegen organisatiestructuur noodzakelijk.

Binnen beginnen, is buiten winnen

We starten met een klein team van stakeholders (coalition of the willing) die hun achterban ruim voldoende vertegenwoordigen. En we eindigen het proces met een bijeenkomst met alle relevante stakeholders (coalition of the winning). 

Hierbij zetten we de volgende 4 stappen:

Stap 1, boeien:

Verkenningssessie met kernteam stakeholders. Strategische sessie: vaststellen doelen.

Stap 2, binden:

Verdubbeling kernteam stakeholders. Tactische sessie: vaststellen aanpak.

Stap 3, bruisen:

Verankersessie met stakeholders. Operationele sessie: inrichten werkgroepen.

stap 4, borgen:

Structurele afstemming regie- en werkgroepen. Maandelijkse ontbijtbijeenkomsten en digitale afstemming via Chainels

het centrumgebied als warenhuis

Meer weten?

Contact
wij horen graag iets van je