Bekijk
Client Logo
Expertises

Er zijn een zestal kerngebieden waar ons hart van gaat huppelen.

Beverwijk team groepsfoto
Expertises
De basis ligt voor ons in het stimuleren van sociale meerwaarde. Op deze wijze kunnen wij werkelijk betekenisvol bijdragen aan een waardevolle maatschappij. We doen dit per definitie vanuit stakeholdersmanagement & participatie.
Wij zijn ervan overtuigd dat je alleen vanuit samenwerking en draagvlak het optimale resultaat kunt bereiken met een centrumgebied. Het is hierbij cruciaal dat er een merkidentiteit is (wordt gecreëerd) die wordt omarmt en uitgedragen door alle gebruikers van het centrum. Een heldere organisatiestructuur waarbij taken en verantwoordelijkheden goed verdeeld zijn, is het fundament om van denken naar doen te komen en concreet de gewenste activatie te realiseren. Het team dat concreet aan de slag is, ondersteunen we middels training om steeds beter te worden.

Sociale meerwaarde stimuleren

Sociale meerwaarde stimuleren

Een winkelgebied moet meer zijn dan een verzamelplaats van verkooppunten. Een centrumgebied zonder ziel heeft geen bestaansrecht. Van place to buy naar place to be!

Lees verder

Stakeholdersmanagement & Participatie

Stakeholders management & Participatie

Door het strak organiseren van stakeholdersmanagement en participatie kunnen de belangen van alle betrokkenen in het centrum beter op elkaar worden afgestemd. En kan er gezamenlijk gewerkt worden aan een aantrekkelijk en vitaal centrumgebied.

Lees verder

Merkidentiteit van het centrum

Merkidentiteit van het centrum

Een belangrijke veroorzaker van succes is een onderscheidende en gedragen merkidentiteit. Voor veel centrumgebieden in Nederland is dit nog een ondergeschoven kindje terwijl juist op dit vlak heel veel te winnen is.

Lees verder

het centrumgebied als warenhuis

het centrumgebied als warenhuis

Ieder centrumgebied kan beschouwd worden als warenhuis, ofwel als een bedrijf. Vanuit dit oogpunt is het centrumgebied één van de grootste werkgevers van de gemeente. Om een dergelijk bedrijf continu te laten presteren is een gedegen organisatiestructuur noodzakelijk.

Lees verder

centrumgebied activatie

centrumgebied activatie

Centrumgebied activatie verwijst naar de inspanningen om het economische, sociale en culturele leven in het centrumgebied van een stad of dorp te bevorderen en te stimuleren. Het doel van centrumgebied activatie is om het centrumgebied aantrekkelijker en levendiger te maken voor bewoners, bezoekers en ondernemers.

Lees verder

Learning by doing

Learning by doing

Net zoals bij fysieke en mentale training is het ook van belang om zakelijke vaardigheden te ontwikkelen. Het trainen hiervan is van essentieel belang om succesvol te zijn en te blijven in de wereld van centrumgebieden. Of je nu in de rol zit van centrummanager, ondernemer of ambtenaar. Voor een ieder geldt dat je beter wordt als je meer oefent / doet. Dit is de reden waarom wij werken met learning by doing.

Lees verder
Contact

Klaar om in beweging te komen?

contact
contact