Bekijk
De BRUIS methodiek

Boeien, binden, bruisen, borgen

De BRUIS methodiek
Van coalition of the willing naar coalition of the winning

Middels onze eigen ontwikkelde BRUIS methodiek zijn we in samenwerking met alle relevante stakeholders in een centrumgebied in staat om de gewenste beweging op gang te brengen. BRUIS, gaat hierbij uit van:

- Betover de klanten

- Realiseer de droomomgeving

- Uit het ondernemerschap

- Investeer in samen

- Stuw nieuw succes

De basis ligt bij het betoveren van klanten. Als je dat niet doet, valt de B weg van BRUIS en ontstaat er RUIS. Om nieuw succes te stuwen, moet het gebied aan de slag gaan met de optelsom van: het betoveren van klanten, het realiseren van de droomomgeving, het uiten van het ondernemerschap en het investeren in samen. Want als je dit onvoldoende doet, valt de S weg van BRUIS en kun je er de BRUI aan geven.

De BRUIS methodiek is pakbaar, behapbaar en is toepasbaar van bakker tot burgemeester, van vastgoedeigenaar tot verkoopster en van kroegbaas tot kunstenaar. 

We starten met een klein team van stakeholders (coalition of the willing) die hun achterban ruim voldoende vertegenwoordigen. En we eindigen het proces met een bijeenkomst met alle relevante stakeholders (coalition of the winning). 

Hierbij zetten we de volgende 4 stappen:

Stap 1 - boeien: Verkenningssessie met kernteam stakeholders. Strategische sessie:
                            vaststellen doelen.

Stap 2 - binden: Verdubbeling kernteam stakeholders. Tactische sessie: vaststellen aanpak.

Stap 3 - bruisen: Verankersessie met stakeholders. Operationele sessie: inrichten werkgroepen.

Stap 4 - borgen: Structurele afstemming regie- en werkgroepen. Maandelijkse                               ontbijtbijeenkomsten en digitale afstemming via Chainels