Borgen merkactivatie

Case Culemborg
Client
Gemeente Culemborg
Het verhaal van de:

beweging CulemBORGEN

Sinds enkele jaren heeft de binnenstad van Culemborg een nieuwe postionering. Met CLMBRG Gastvrijstad wordt iedere dag opnieuw het hart van de bewoners en bezoekers veroverd. De op gang gebracht beweging werpt steeds meer haar vruchten af. Om deze nog meer te borgen, is het tijd voor volgende stappen betreffende het verder activeren van het merk en de gekozen merkwaarden. In hoofdlijnen gaat het om het volgende: Het benutten van de volledige potentie van het ontwikkelde merk; Het onder de huid krijgen van ‘Gastvrijstad’ bij de binnenstad ondernemers en de overige relevante stakeholders. Zodat zij het gaan omarmen, beleven en actief uitdragen? (Binnen beginnen is buiten winnen) Met als gevolg dat op deze wijze alle gebruikers van de stad op positieve wijze besmet raken met de ‘gastvrijzinnigheid’ van CLMBRG Binnenstad.

wat bindt en boeit ons?

Door de eeuwen heen staat Culemborg bekend om zijn eigenzinnigheid. Het zit diepgeworteld in het DNA. Van middeleeuwse "Vrijstad" met eigen regels en wetten, tot het Culemborg van nu. Het historisch decor toont een pallet van de vele verhalen die de binnenstad rijk is. En dankzij de vrijzinnige cultuur biedt het een podium aan de geschiedenismakers van de toekomst. Hier mag iedereen zichzelf zijn. De hierbij gekozen merkwaarden zijn: Historisch, verrassend, eigenzinnig, gastvrij en veelzijdig.

co-creatie

Insteek is om de eerste groep van ‘believers’ verder te activeren. Het tot leven brengen van de CLMBRG merkwaarden valt of staat met het enthousiasmeren van deze eerste verkondigers. Gaan zij er actief mee aan de slag, dan heeft dat een aanzuigende werking op de grotere groep en ontstaat er een positief sneeuwbaleffect. Daar gaan we voor!

Maar daar moeten we ze wel mee helpen. Door bijvoorbeeld een online toolkit aan te bieden met allerlei CLMRG Gastvrijstadmaterialen. Het gaat echter veel verder dan dat. Om het merkkompas daadwerkelijk tot leven te brengen moeten we inzoomen op kennis, houding en gedrag. Van alle stakeholders. Dat betekent dat ze het ontwikkelde gedachtegoed volledig zullen gaan omarmen. Het 100% gaan begrijpen en vertrouwd raken met álle onderdelen van het Gastvrijstad concept. Die volgende slag MOET gemaakt worden. Noem het een ‘OMARM-SLAG. Alleen zo kunnen ze het op een natuurlijke manier uitdragen naar hun klanten. Naar de bezoekers van Culemborg binnenstad op zoek naar warme, eerlijke gastvrijheid.

eerste resultaten

Vanuit een zestal sessies zetten we de volgende stappen: Faseren, Kwartiermaken, Scherpstellen, Versterken, Activeren en Borgen. We bepalen wat Culemborg binnenstad met het Gastvrijstad-concept wil bereiken. Gezamenlijk staan we o.a. stil bij de antwoorden op de volgende vragen: Wat is de ambitie? Wat is en wordt het aanbod (branchering)? En wordt dit breedgedragen door de gouden driehoek? Welke afwegingen worden gemaakt om het doel te bereiken van CLMBRG Gastvrijstad? Wat is er nodig om het een succes te maken? Denk aan: budgetten, tijdsinvesteringen, man- en daadkracht, dingen die wellicht nog beter afgestemd moeten worden, of ontwikkeld moeten worden.

Tot slot worden de zaken daadwerkelijk concreet gemaakt en in gang gezet. Wie geeft zich op voor … en voor …. Er wordt hierbij uitgegaan van de bestaande werkgroepen en deze worden verder uitgebreid en versterkt met andere en nieuwe enthousiastelingen die eveneens gegrepen worden door wat er collectief bedacht is.

Contact

Ook aan de slag met het stimuleren van sociale meerwaarde?

contact
contact